Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Παράταση προθεσμίας για τις δηλώσεις νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήραO κ Στουρνάρας και ο κ Μαυραγάνης
Δελτίο Τύπου Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2013
(Η ημερομηνία λήξης ήταν 10-3-2013....)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
Τηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παρ.2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., παρατείνεται έως και τις 30 Απριλίου 2013