Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΣΕ ΔΥΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΝΕ ΟΛΑ

Δεν χρειαζόμαστε πολλά στοιχεία . Σημειώστε τα παρακάτω όπως φαίνονται στα χαρτιά....
ΕΣΟΔΑ ΔΙΣ 56 // ΕΞΟΔΑ ΔΙΣ 71

ΒΑΣΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 11 ΔΙΣ
Φ.Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΔΙΣ
ΦΠΑ 17 ΔΙΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ 4 ΔΙΣ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 4 ΔΙΣ
          *****
ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 14 ΔΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 15
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 18 ΔΙΣ

Χρειάζεται τιποτε άλλο ?  Η Αργεντινή πτώχευσε για 30 δις...!